Julmarknad


Julmarknad i Tofta Konstgalleri 2023 

 

Julmarknad i Tofta Konstgalleri november 20223.

25-26/11

 

Välkommen som utställare till Tofta Julmarknad  2023!


En julmarknad där vi fyller Tofta Konstgalleris/Gallery Interfaces lokaler med julstämning och utställare.

Platshyran varierar mellan olika stl. pris per plats och dag inkl. moms.

En utställningsplats är 1,8 m bred och 0,8 m djup.


OBS! Bord och övrigt utställningsmaterial svarar utställaren själv för.


  • Regler för medverkan

Vi vill säkerställa att Tofta Konstgalleri håller en hög kvalitet och har därför formulerat följande regler för deltagande på julmarknaden. Dessa regler ska läsas igenom och godkännas som en del i avtalet mellan Tofta Konstgalleri och utställare.

Utställaren får inte börja att plocka ner sina produkter innan marknadstiden har löpt ut.

  • Avtal och betalning

Vid utebliven betalning kan platsen av arrangören avbokas och erbjudas annan utställare. Det påverkar dock ej utställarens betalningsskyldighet om inget annat avtalats.


  • Uppackning

Uppackning sker dagen före marknadens öppning kl. 13.00 -16.00. Platsen ska vara färdigställd kl 16.00. Ingen uppackning får inledas efter invigningen kl. 10.00.

  • Platser och produkter

Godkänns vid syn på plats. Extrapris/erbjudanden får inte förekomma. Inga spikar eller infästningar som lämnar märken får göras i befintliga väggar och tak. Utställare ansvarar för städning och upplockning av skräp runt sina platser och håller sig med egna soppåsar som slängs på anvisad plats.

Reklam får endast förekomma inom den egna platsen och för egna godkända produkter.

  • Plats

Utställare accepterar anvisad plats i samband med betalning och förstår att platsen kan ändras fram till julmarknadens start.

  • Eget hantverk

Tofta Konstgalleri har ensamrätt att avgöra vilka utställare som får förekomma på marknaden. Hantverk ska huvudsakligen vara egentillverkat i Sverige av den som säljer på plats. Tofta Konstgalleri äger rätt att avvisa produkter som ej föranmälts eller som ej är att betrakta som eget hantverk. Enbart föranmälda och godkända produkter får säljas på plats. Tofta Konstgalleri påtar sig inget ansvar för materiella skador, stöld eller personskador orsakade av olyckshändelser, besökare, brister i befintliga lokaler under uppackning, nedpackning eller marknadens gång. Utställare medverkar på dessa villkor och ska teckna egen försäkring som täcker skador på sak och person. Alla som säljer sina produkter med särskilda tillståndskrav har ansvar för att tillstånd från berörda myndigheter finns och kan uppvisas under julmarknaden. Du söker tillstånden i din hemkommun. Lagen om märkning på sådana produkter ska också följas. Det gäller t.ex. hudvårdsprodukter, hygienprodukter, livsmedel, alkoholhaltiga drycker mm. 

  • Förbehåll

Tofta Konstgalleri förbehåller sig rätten att när som helst avvisa icke godkända och även i förhand godkända produkter och utställare som Tofta Konstgalleri inte betraktar som bra kvalitet och/eller eget hantverk.

Vid överträdelse av regler för medverkan kan utställare med personal avvisas från marknaden. Utställaren har inte rätt att med anledning av detta mot arrangören resa krav om återbetalning av erlagda avgifter eller om skadestånd. Om det på grund av omständigheter som arrangören inte kan råda över sker inskränkningar i uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten är utställaren inte berättigad att återfå hela eller del av platshyran, ej heller erhålla någon form av skadestånd. Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från stat och kommun, strejk, lockout, brand eller annan med dessa jämförlig händelse arrangören tvingas ställa in eller skjuta upp arrangemanget återbetalas ej erlagd platshyra. Utställaren äger däremot rätt till samma eller motsvarande plats så snart marknaden kan hållas igen.


7=260x80=800kr/dag
13=280x80=900kr/dag
14=310x80=900kr/dag
15=390x150=1200kr/dag


Alla andra med rött nummer är 180x80=600kr